F O R F A T T A R       © 2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Untitled Document FINE DAG (te drikka øl)

Frå ”Adle de trøtte hestane”
Finst og i ”Kafedikt”.
På plate, CD med Løgnaslaget (1990)

nå e veret flott
- røyg den tjangsen te å klaga
snøen, trydde ner
sleppe måga, sleppe raga
du kan rektigt åbna dørå
lyfta håvet, ver deg sjøl
- ein fine dag te drikka øl

pengar komme inn
du har jobb fra ni te fira
du har råd og tid
te spisa spegekjød og flira
du har fått din plass i solå
og ei visa på ei fjøl
- ein fine dag te drikka øl

adle ting kan skje
klokkå e kje merr enn middag
kan havna kor så helst
du kan sovna med ein plastbag
eller ta et fly te Valdres
og våkna på ein støl
- ein fine dag te drikka øl

her e varmt og godt
og adle her e snille
du kan prada trygt
eller bare vera stille
her e mange blide kokkar
ka gjørr det med litt søl
- ein fine dag te drikka øl.

Skriven - i hovudet – på veg ifrå ”Søsterhjemmet”, Haugesund til puben Dampen, ein laurdag etter- middag tidlig 1984. Skriven ned på papir då eg kom fram dit. Rundt bordet sat blant andre fleire tidligare Vestlandsfa’nar, Kjell Henriksen og Øyvind Staveland for å nemna to. Eg er glad i denne.