F O R F A T T A R       © 2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Untitled Document PASTOR’N
(Ein liten kuriositet til slutt):

Edvard Hoem må ha likt den første boka mi, eller første manuset, for boka var ikkje kommen ut enno, då han kontakta meg på Myken i Nordland for å seia han ville bruka noko derifrå i kabareten ”Bak verda, der månen skin”, som han dreiv og sette saman for Det Norske Teateret. Han valde ”Te Hans Jæger i himmelen”. Orkesterleiar for stykket, som hadde premiere 3. desember 1983, var jazz-legenda Einar ”Pastor’n” Iversen, som laga fin melodi til teksten. Songen blei sungen av Nils Sletta. Og eg har bare høyrt den to gonger.