F O R F A T T A R       © 2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Untitled Document ASTRID KLOSTER SÆRVOLL:

Jula 2002 skreiv Astrid Kloster Særvoll, på oppdrag frå NRK Rogaland, ein nydelig julemelodi, som AB fekk lov til å skriva tekst til. Denne kan no skaffast på CD.

SONGAR PÅ CD:


Album: Glans av jul (2003)

Glansa av jul (Særvoll / Brkedal)
Vokal: Astrid Kloster Særvoll
Skriven spesielt til Astrids melodi.
Seinare publisert i ”Hynsahus, 45 songar”.