F O R F A T T A R
Hent bilete

CV

Oppdrag
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


OPPDRAG:

Arnt Birkedal tar dei fleste typar forfattaroppdrag.

Han kjem gjerne på skulebesøk, til dømes under overskrifta: «MEIR ENN 13 HUMLER».

Han kan halda skrivekurs.

Han kan snakka om, drøfta, innleia om:
Eigen forfattarskap,
Norsk barne- og ungdomslitteratur,
Rasmus Løland,
Skrivesperre
og mye anna.

til dømes:
Inspirasjonskjelder, som
Bibelhistoria,
England,
Robin Hood, Tarzan, Donald Duck og Co,
populærmusikk
(The Beatles,
John Lennon,
Bob Dylan,
The Beach Boys),

Og andre emne, som
tekstar i populærmusikken,
visetekstar,

vetter (tuss og troll),
kryptozoologi (dyr som – trulig - ikkje finst; sjøormar, mm ).


AB på oppdrag; utdrikkingslag, 2014.
Foto: Signe Christine Urdal

Men
aller helst vil han jo komma og lesa frå bøkene sine,
åleine eller - om det lar seg gjera - saman med musikarvenner.

For oppdrag. Ta gjerne kontakt med forfattaren direkte gjennom denne sida.
Og / eller via Norsk Forfattersentrum, Vestlandet.
vest@forfattersentrum.no

Nodland
Nodland, også kalla Draumeland, noko aust for Eden (og Egersund), september 2012.