F O R F A T T A R";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Ein forfattar skriv bøker.
Her er dei.

For kvar bok er innhaldet og to meldingar tatt med.
Du finn óg dikt og tekstutdrag her.

Bøkene er gitt ut på Samlaget og Wigestrand
Gliper
Dikt. 2006

   

"Det ser så lettskrive ut, men her er ei behersking av det lydlige og det kjenslemessige (…) som viser at Birkedal gjennom sitt langvarige strev med dikt etter dikt, har nådd eit nivå der den eine linja etter den andre slentrar naturleg fram, men når ein ser etter etter i sanden, så står det ei særs vakkert utforma fotsporskurve der. Og når ein ser etter på den brune pubdisken, så dannar ringane etter halvlitrane ei rose som er avtrykk av liv."

- Helge Torvund, Dagbladet"Dessverre kommer det ikke noe særlig mer minneverdig ut av denne namedroppingen enn en gjennomsnittlig mimrekveld med gitaren eller platespilleren."


- Eirik Lodén, Stavanger Aftenblad 


Innhald

 

1

Sallan, Allan   7

Det er ei rast- og huslaus røynd   9

Far min bilar glitrande   10

Far min: glipa i rullegardinet   11

Andakt 1   15

På bordet: røynda   16                                             

Draumehusa langs vegen   18

Røynda klamrar seg   19

Røynda dveler   20  

Sjå dei toflande   21

Hyttetomt   22

I innlanda   23

Sundagsfedrane   24

Dei vesalvrange mennene   25

Sundagsstemma til far min   26

Jobben er ein stad på jord 1    27

Fem minutt   28

Jobben er ein stad på jord 2   30

På Karmøy, i TV Norge   31

Røynda prikkar   32

Røynda dveler framleis   33

Røynda dansar    34

Gravferdene skrapar   36

Røynda nord for Boknafjorden   37

Du ser deg mett    38

 

2

Så ser du glipene   41

Plugga røynda med song   44

Arv   45

Dei første songane kjem føre deg   46

Johnny Cash – konsert i Stavanger Idrettshall   47

Sett i gliper i mars   48

Mormor, lat oss ungane sova   49

Mormor mi var aldri enkel   50

Me har snøring   51

Draumane var så likeframme   52

Sjå vennene mine (melding frå fotlanda)   53

Uria har sete vaken   55

Eg ligg øvst, ytst ute   56

 

3

Himmelen, himlinga   61

På butikken i dag   63

Røynda møter deg   64

Andakt 2   65

Så ser du glipene i vennekrinsen hennar    66

Duppar    67

Og eg har vore gliper   69

Mens   71

Etter mor mi   76

Du er godjenta mi   77

Cornwall-gliper   79

Bakarst, bak alle hagane   80

Filleristingssmauet   81

Ser du, det gjekk an å bu   82

Ser du, verda er den same gamle   84

 

 
KATALOGTEKST:

Arnt Birkedals nye bok er ei glad og melankolsk diktsamling, om dei små kvardagane og det store i desse. Gliper og røynd er to sentrale omgrep i tekstane. Glipene kan visa til både gode og bitre erfaringar, men dei verkar likevel vere umistelege, uforbikomelege og på sine vis gode. Men dikta har også sans for at det finst ei brå og sterk ytre røynd som krev respekt og resignasjon.

 

Så ser me glipene.

Glipene i platesamlinga.

Glipene i songane.

Glipene i bustadfelta ute på Hundvåg.

 

 

 

MENS

 

1

Det fjerne blikket hennar.

Regn som sipar

ein annan stad.

 

2
                                 
Du er godjenta mi.

Vara di påstiging, avstiging,                

signa ditt dobbeldekkarhjarte,

vara dine alle stopp.

 

Eg ville følgja deg ut

i aude marka,

der struts og ville hundar søv,

der hybelkaninar har seg

og dei talde sauene held på,

der husa er fulle av ugler,

igler. Der pileormen klekker

egga ut. Og raggete troll

held sjau.

 

Men eg ventar i desse stovene,

takkar ja til påfyll og 

kremtoppar med fast og senka blikk.

Til du kjem rundt og

augnar meg.

 

Du er godjenta mi.

Vara din nakne nakke, 

vara din stutte lunter,

signa dine alle syn.

 

Eg ville følgja deg inn

gjennom dalstroka, opp

dei ribba fjellveggane, kravla etter

med stormkjøkken og pinnebrød,

ned skar, juv, gjel,

halda dine mange hestar,

styra dine mange spann.

Stå i siste kalde innersvingen,

med russehue og sånn cirka              

rundetid og heia deg

 

inn. Men eg ventar her  
   
i frukostsalen,  til du kjem ned

på solsida. Med eit ekstra sett

nøklar. Og ein – sjølvsagt – ganske

førebels plan.

 

Du er godjenta mi.

Vara dine vende kjakar.

Signa dine siste skot.

 

Eg ville halda meg inne med deg,

bak solbriller, bak øyrepluggar, i

pannebandlanda, langt inn

på sminkegaleien, mellom dei

snappande kanalane. Dilta etter deg

ned såpegata, entra såpehagane,

plinga på såpedøra. Fletta meg

inn i såpekrinsane. Runda dei snakkande                         

rollene. Snakka for deg til  kvar Tom, Dick

og Harry. Seia: Nei, ho er nok allereie

snakka for. Snakka deg bort og vekk og

frå meg, om så skal vera.

Hus og forfattarskap forbi.

 

Men eg ventar her

rundt tivolisvingen,

med hjartet i halsen. Sit på

treskegolvet, dinglar med føtene,

til eg ser deg i forfjamsingas lys,

for å  gripa dine første smil,

fanga din prat på innpust.            

 

Du er godjenta mi.

Signa dine lune blå sokkar.

 

Eg ville følgja deg inn alle

tempelportane, inn på opne

tempelplassen, der prestane

sliper knivane, testa dei usikre

leikeapparata, smaka den lett skjemte

maten. Halda rundt deg gjennom

paparazziregnet. Påraska                                                               

raseringa. Velta kaninbura, slakta

dei slappe lamma. Plaffa ned nips

og nikkedokker, bamsemums. Leir-

og  turtelduepar i  augekrokane.  

 

Men eg nyttar tida til å vitja

dei heilage stadene, stundene
 
der du smilte mest bare            

til meg. Men eg ventar her

 

ved munninga, på flytebrygga, her

skjøre, skire frelsa svell.
 

 

3

Du veit; somme gonger

kan det få meg til å

skjelva (skjelva – skjelva).

 

Inst i mor mi, ungjenta,

si minnebok: under ein

skarlak himmel:

 

Ei sirlig

stripe

pur

galskap

renn

nedetter

frelsarens

vene

legg.

 

4..

Det fjerne blikket hennar.

Ein annan stad;

regn som sipar.

 

(sidene 71 – 75)