F O R F A T T A R



";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Ein forfattar skriv bøker.
Her er dei.

For kvar bok er innhaldet og to meldingar tatt med.
Du finn óg dikt og tekstutdrag her.

Bøkene er gitt ut på Samlaget og Wigestrand




GEOGRAFI
Dikt, Wigestrand Forlag, 2016

   

smil«Fin poesi kan det i alle fall ofte bli, som så ofte her, særleg når han slepper humoren og galskapen laus. Den sanne originaliteten hans ligg  i at han er bibelsprengd som få (som nesten den siste i sin generasjon), og at han ut frå denne tradisjonsforankringa skapar sin heilt eigne, skakke topografi i eit barnleg leikande, naivistisk, assosiativt språk. (terningkast fem)

 - Eirik Lodén i Stavanger Aftenblad

«Me snublar fleire gonger i ambivalente oppheng i Sigvart Dagsland og to norske prinsesser. (terningkast fem)»

 - Eirik Lodén i Stavanger Aftenblad

 


INNHALD:  
I side
Medsols, motsols-venninna mi  13
Kva tid  15
Draumen kjem seint  17
Sukka som (To øvingar)   18
Ana dei, høyra dei    19
Geografien min rekk  21
Få lys på Emmaus veien  22
Emmaus 24
Draumane våre; Emmaus-vegar  26
Geografien min rører seg  28
Geografien min blæs  30
Heile halve kveldane 32
Nord  36
Forkjært (Oppdaga Nedre Tasta)  37
Ein hegre, ei flygeøgle 39
Draumen tilseier  40
Jærbanen 42
Nedetter mot strandlinja  44
Biografi  45

Måne, 4044 Hafrsjord

46
   
II  
Dei som virrar, vankar 48
Alle busstoppar    50
I bussane rundt, forbi Haugesund 52
Bussletta, nattetid  53
Ikkje i rute 55
Stoppen der  57
Stoppar eg lyt reisa forbi  58
Stoppar eg lyt reisa forbi (Advent)  59
Bussa, gli forbi 61
Google-søk / Paradis-spel  62
Dei gamle klassekrinsane 64
Klassefest 66
Etter forkjærte klassetreff   67
Og nokon sa: Aldri meir 68
Og nokon sa: Aldri meir 2  72
St. Svithun  75
St. Svithuns plass (Dei driv og grev)   76
St. Svithuns plass  78
Den katolske kyrkja lærte   80
Me er så jordbundne  81
Vandresoge 83
Verda går framover  85
Andakt (Geografien min spreier seg)  87
Å googla, surfa Street view 88
Radioen i veslestova 91
Draumen løyser  92
Morgon, ekstremvind  93
Hotellmorgon   95
Søkkesukket, sukkesøkket     97
Gartnaren i nabotreet    99
Dei eldste gamle  102
Visst treng me ekstremvêret    105
   
II  
Buene i heia  108
Buene i heia 2        109
Dei gamle nettverka   110
Det gamle nettverket 111
Dei som budde her før 112
Me gjekk meir og besøkte  114
Nøklane 115
Bare prinsar og sikre hovdingar  116
Lynvingen står på Preikestolen  117
Mødrenes syforeiningar løyser seg opp 119
Mor mi, mormor mi  121
Risbakken, Stavanger  123
Avgrunnar (Biografi) 125
Av tutl og av babbel  127
Dei eldste, dei seigaste, på butikken 128
Betlehem endrar seg 129
Vence, når mørket først   131
Engelskmannen  133
Ordskyer, Cumbria     135
Buene i heia (Flyktningar, 2015)  137
Eg søv frampå   139
Eg er på kvite vidda   140
Flotmyr, Haugesund   141


FEM DIKT:

 

ØVING I GEOGRAFI, DRAUM

Rusla
same

gjennom-
lyste,
gjennom
lufta

null-
rute
kvar
enda

dag. For på dette
viset å
hjelpa
draumen
finna

fram, finna
tilbake. Hjelpa

draume-
tuna,
draume-

klossane
stå stille.

 

(side 12)

 

ALLE BUSSTOPPAR

Alle busstoppar har
eiga sjel, eigen
grunntone, eige

stemmeleie.
Prega av
gleder,
letter,
vonbrot,
små og store, som

bussjentestemma,
busstemmejenta,

har opplevd, har
overlevd
langs denne ruta.

Ein stopp er prega av
eit djupt, djupt alvor,
ein annan
blir lyfta
på ei glime av håp.

Somme stoppar er blanke.
Somme kjem
overraskande
brått. Somme er
spretne, ho kan vagt
hugsa dei frå
barndommen
av, stemmejenta.

Somme gir henne
nytt vatn,
ung skj-lyd
på mølla,
i munnviken.

andre har ho
bare nasepust
til overs for.

 

(sidene 50 og 51)

 

IKKJE I RUTE

Somme gonger
står bussane

lenge
tomme

på liksom
tilfeldige
stoppar
utan å visa teikn

til å villa
vinka oss inn, villa
blinka oss ut, trygt
forbi seg

og vidare.
Det er
busstemme-
jenta,
bussjente-
stemma, det,

som freistar å
halda seg à jour,
som nett er ute på

å snusa
på smotthol,
kattegliper,
på å

gjera seg
djupare
lomme-
kjend. 

 

(Sidene 55, 56)

 

ANDAKT (GEOGRAFIEN MIN SPREIER SEG)

Geografien min
spreier seg
på lag med

morgon
andakten.
Sigvart

Dagsland
ruslar med
støvande
slengbukse-
steg, syng med

prøvande
dialekt, mellom
nærsone-
stoppar. Sommar-
jobbar. Rustraudt
sjukehus, kremgul
klinikk. På
lomma bak, bak

setelboka: Den
vesle, egyptiske
aks-guden
.Amen.

 

(side 87) 

 

BETLEHEM ENDRAR SEG

1
Betlehem
endrar seg frå
jul til jul. Kjem an på

rekkefølgja eg
hentar dei opp or
eska i, husa og

stallane, kamelane,
dromedaren, dei
lytefrie lamma, det
fallesjuke, halte.

2
Eg trur ikkje riktig
på geografi, eg lar

hus og smau
gruppera seg
slik dei grupperer

seg i draum.

3
Betlehem. Når
t-lyset bak stallen
brenn ned, vitjar eg

ølstover eg
skimtar
skimra
i smaua bak
smaua

bak: «Morgonrodens
hind» og «Dua

i terebintene
langt borte»

 

(side 129, 130)