F O R F A T T A R  
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Oktobber 2021:

BOLLA KONDITORI 

 

Se, mi aller fyssta frøken
legge sirligt ner sin penn.
Og Hans P. - Paloma - Hansen
komme ganske snart igjen. 
I den neste kongedrømmen
fyge Haakon straks forbi.
Og rundt kjernå slumre minner
om Bolla Konditori.

Og et dyr - et lide, vått et -
lag' ein lange leie lyd.
I ein hage bag ein hage
stenge hundre tusenfryd.
Endelause sykkelstiar
går aleina nattestid.
Og rundt kjernå dorme minner
om Bolla Konditori. 

Sitt' ein ytre sirkel jenter
og e ureine te kvelds.
Der e stille kvide huser
så vår Herre alt har frelst.
Broremann må vaska moen
hist der Floden renne strid',
og rundt kjernå sovne minner
om Bolla Konditori.

"Sjærlighed" og dødsens tale
driv' og sprer seg lenger ud.
På ei brygga står ei gudmor, 
og u hoie vilt te Gud.
Der går grusgangar te dører
med kjerestar på si.
Og rundt kjernå sove minner
om Bolla Konditori.

Der e renningar så regnes
ifra siste EU-nei,
der de prise Hu så sørga
for det blei sånn så det blei.
Der e kjerrer med poteter
med grønne spirer i.
Og rundt kjernå slumre minner
om Bolla Konditori. 

Fyssta frøknå mi fra skolen
dyppe sirligt splitt og penn:
Og Hans P. - Paloma - Hansen
har alt komt og gått igjen.
Når ein gammal kjenning minne
om at timen e blitt ni.
Og rundt kjernå døse minner
om Bolla Konditori. 

Der e landsbyar i randå
der profetar finne hjem.
Tanter sitte høgt på gjerder,
seie: Så, så. Opp igjen!
Seie: Kom, så ska me blåsa.
skitt la gå og vannari.
Og rundt kjernå våkne minner
om Bolla Konditori. 

 

 

Finst i bøkene
Hynsahus, 2004,  
Dikt i utval, 2013.