F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


August 2021:

I HUSET TIL FAR VÅR
(Gardvorden syng:)

 

I huset til far vår
er det mange 
rom. Lysande,

       lysande
           oppetter 
                 Madla-
                        tue- 
                             bakkane.                                  

 

 

Upublisert, 2021