F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Juli 2021:

DRØYMA

Drøyma er det
viktigaste me gjer.

Punktum.

Me er veg-      
vesen, 
deilde-

gastar, me
freistar å løysa 
knutar, 

knyta opp 
profeti-
sløyfer

nede i 
nullen,
krullen,
første
draume-
grøfta. 

 

upublisert,  2021.