F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


April 2021:

BØN 

Gi oss 
kvikke 
kvervel-
minnet til eit

skirt 
skjorepar, som
kvar vår fiksar 

reir
til ungane sine,
same treet

etasjane,
ungane, 
våren,
skota,

gi oss lys, lyst
til å halda oss
tende,

tende, til me 
sloknar,
stupar. 

 

1. april, 2021