F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Februar 2021:

ME TRENG ALLE NOKON

Me treng alle nokon
som er glad i 
oss, i meg. Alltid, alltid
og heile tida.
Sit eg på
hi sida av Kilimanjaro 
med ei bambusfløyte 
ved føtene, nær ein
beitande gnu, må nokon
kunna tenkast
husa tanken:
Det er muligens der
han held seg. 

 

Henta frå
"Eg kan godt lika deg", 1991,
"Dikt i utval", 2013