F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Desember 2020:

ÅNDENES MAKT*

 

Nissehus. Varmt lys
i stova. I vindauge, på
skorsteinspipa, i trapper og
stigar: Nissar som prøver
å komma seg vekk.

 

 

2020, ikkje publisert andre stader.

(*Fast programpost i TVNorge)