F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


August 2020:

TIL GODE 

 

Eg har framleis
ein god del
til gode:

Å klemma deg
skikkelig 
med sykkelhjelm på. 
Henta frå "For alt eg veit", 1996,
og "Dikt i utval", 2013.