F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Juni 2020:

SOMMARFUGLAR, 2019

 

At sommarfuglane
tar seg
over
opne
havet. At dei flyg på
varme vindar ifrå
Afrika, Midt-                        
austen, og først                             
når Skandinavia, Norge,

i 3. generasjon,
kjøper eg, radt,
kjøper òg  
at dei instinktivt
veit om denne
nye, brått
utvida,
sommaren her

på berga. Men dette
at dei straks finn
sine solstriper, solgliper, finn seg                          
til rettes på Nedre

Tasta, Byhaugen,  mitt
buksekne, i bølgjedal-
søkka langs
Hafrsfjorden,
ser eg som eit siste litens

mirakel. Får meg til å
gjendikta Rift-                             
dalen, nyopna
Eden, Kviledagen.                                                   

 

(Under arbeid, 2020)