F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


April 2020:

KVAR GONG EG SNUR MEG NEDI VEGEN, VEIT

det er me,
ho og eg,
som bur i dette
skire
ranke
solemerkte
huset
med mosepakka
plen rundt. Somme

morgonar, etter ei
snokald natt, vaknar eit
stokkandpar her ute. 

 

 

 

Henta frå "Kvar gong", 2003, og frå
"Dikt i utval", 2013.