F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Januar 2020:

TE HANS JÆGER I HIMMELEN

Hans, om der fans ein plass for oss
et aent Karl Johan
sko du og eg gått gadelangs
før me satt oss ner på Grand
ein pils te deg, ein pils te meg
og adle så blei med
"så skål då, Hans", "så skål då, Arnt,
for kjærlighed og fred 
-- og skål for kver tomatsardin
i eska så slapp ud
og skål for pilsen, skål for oss
og for ein gode gud!"

 

Frå "balladen om hålet i dørå", 1983.

 

(Denne blei sungen av Nils Sletta i kabareten
"Bak verda, der månen skin" på Det Norske Teateret. 
     Melodi: Einar "Pastor'n" Iversen.
Premiere: desember 1983.)