F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Januar 2019:

THILDA HAVSFJORD HAVESTUEN

 

Thilda Havsfjord Havestuen
drøymer kjekt, når dagen gryr
flyg den pene Malde-fruen
ut på ville eventyr.

Thilda Havsfjord Havestuen,
må ho tissa kvart på fem,
er ho brå og rask i snuen,
ho er midt i kyss, klapp, klem.


(ikkje tidligare publisert)