F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Desember 2018:

TE MIN MADAM, DOKTOREN

 

Kem ska vera primusen,
og kem ska ver motoren
og rett’ opp ein balanse
så e blitt svært vaklevoren,
kverka faens oldemor,
samt trimenningen, broren?
Sporv og dompap kvitre:
Det ska din madam, doktoren.

Passa på at tynna, snilla
Madla-elvå Foren
finne trygt og sikkert fram 
te åbne Hafrs-fjorden,
kem ska redda harepus
når haren e forloren?
Sigvart Dagsland ule:
Det ska din madam, doktoren.

Stå på barrikadane
og veiva trikoloren,
kem ska grillast, drillast rundt
av stor-inkvisitoren,
klatra høge ribbeveggar
uden knekka svoren?
Smådjevlar i grilldress
gryle: Din madam, doktoren.

(Ref.)
Det ska din madam, doktoren,
så med nokså blanke kart
har fått rydda velling-veier
og kan rykka fram te start.
Det ska din madam, doktoren,
i sin månefase-krog,
der u sitte svært så stille
med si månefase-bog.

Fyga øve Andes mydlå
ørnå og kondoren,
kem ska muntra opp
den siste vidle Kren-Akroren,
visa vei rundt Ryfast, Rogfast,
og vem ska klippe snoren?
Koredamer kore:
Det ska din madam, doktoren.   

- - -

Så gløm et lide øyeblikk
Madonna, Halldis Moren,
gløm Florence Nattergal,
gløm Cher, Sofia Loren,
gløm ud Bloody Mary,
jordmor Matja, Saga Noren,             (også kalla: Norén)
og skål i rødvin eller brus
for min madam, doktoren.

 

 


16/11, 2018