F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


September 2018:

sommaren 2018             

vêret:                                 
elefanten
i rømda                           


(upublisert)