F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Juni 2018:

FETA-SONG (etnisk)

Ja, me sit her og delar ein feta,
det er eg og han Diego Bareta,
me har brukt opp vår siste peseta
for å eta,
for å eta.

Det er eg og han Diego Bareta,
som no sit her og gneg på ein feta,
er me sakna i slåtten på Kreta?
Kven kan veta,
kven kan veta.

Me har kryssa dei røffaste streta,
ja, eg og han Diego Bareta,
delar minna; dei skjønne bileta,
og ein feta,
og ein feta.(nytt, ikkje publisert)