F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Mai 2018:

KNAPPEHANDLAR KÅRE ÅSEN

Knappehandlar Kåre Åsen                             
har ein viktig jobb,
den kan neppe gjerast
av ein kjekkas eller snobb,
den kan neppe gjerast   
via nettbank eller app,
kvar ein gong du riktig treng ein,
finn han fram ein knapp.


(nytt, ikkje publisert)