F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Desember 2017:

GOD JUL (FREDEN BRYT UT)

Så var det jul att,
og kva fekk de gjort?
Eit nytt år skal opnast,
det gamle svinn bort.
Ja, så var det jul att,
er samla til bords;
dei nære og kjære,
det er duka for kos.

Så ha ei god jul, då,
og riktig godt år,
eit år utan redsle
og tårer og sår.

Ja, så var det jul att
for fattig og rik
i ei verd full av urett,
ei verd full av svik.
De svarte, de kvite,
de raude, bli med;
ring inn dette nye,
me ringer inn fred.

Så ha ei god jul, då…

Ja, så var det jul att,
og kva fekk me gjort?
Eit nytt år er opna,
det gamle svinn bort.
Ja, så var det jul att,
de har det vel kjekt
med nære og kjære,
med venner og slekt.

Så ha ei god jul, då,
og riktig godt år,
eit år utan redsle
og tårer og sår.

Freden bryt ut, tar du mot han,
freden bryt ut no!


Happy Xmas (War is over)
etter John Lennon og Yoko Ono.

Sungen av Tenorane
(omsett 2012)