F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Januar 2017:

BIOGRAFI


Me er ikkje
nett
namna på

dørene,
postkassane

våre. Me er
heller

katten,
        vinden,
                draumen, som
                   smyg seg
                gjennom dei,
        rundt.

 

Frå «Geografi», Wigestrand, 2016