F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Desember 2016:

BETLEHEM ENDRAR SEG

 

1

Betlehem

endrar seg frå

jul til jul. Kjem an på

 

rekkefølgja eg

hentar dei opp or

eska i, husa og

 

stallane, kamelane

dromedaren, dei

lytefrie lamma, det

fallesjuke, halte.

 

 

2

Eg trur ikkje riktig

på geografi, eg lar

 

hus og smau

gruppera seg

slik de grupperer

 

seg i draum.

 

 

3

Betlehem. Når

t-lyset bak stallen

brenn ned, vitjar eg

 

ølstover eg

skimtar

skimra

i smaua bak

smaua

 

bak: «Morgonrodens

hind» og «Dua

 

i terebintene

langt borte».

 

 

Frå «Geografi», Wigestrand Forlag, 2016