F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Juni 2016:

VISST TRENG ME EKSTREMVÊRET


Visst treng me ekstremvêret, me treng det
til å føysa og halda oss

tettare saman. Eg freistar å dra
prammen endå litt lenger
opp i sivet, graset, medan ho

bergar kolonivarer i hus.


Frå «Geografi», Wigestrand 2016