F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


2000 PÅ ARBEIDSPLASSEN

D’ e 2000 på arbeidsplassen, tidå bare går.
Bryggene og fiskabrugå. Jentene i sydvest står
og skjere, hekte tunger, tar ein blås og henge i.
Størjeblod te styvlaskaftå. Snekker legge bi.
Planta midt i tid.

D’ e 2000 i pauserommå, stoppa fem minutt.
De gamle, trygge vitsane, badlene tar slutt te slutt.
Kaffien bler svartare – og arbeidet på si.
Tre på tre med lagerfrakkar, blåe ryggar – fri,
planta midt i tid.

D’ e 2000 på arbeidsplassen, tidå kan kje snu;
et bilverksted, ei malingssjappa, ei ennå åben pylsebu.
Du finn’ ein mann å spørra der, komme du forbi.
Inst i solå står et spann med spilte olja i.
Planta midt i tid.

Henta frå «Hynsahus, 45 songar», Wigestrand, 2004.
På CD med Jarle Obrestad, 2016.