F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


DEN KATOLSKE KYRKJA LÆRTE

 

Den katolske kyrkja
lærte at
helgenane,
med unnatak av
gudsmora sjølv,  

vaka over,
verka rundt
staden der beina deira
var forvara, mest
samla. Der,
innan ein raus

radius, heila og
vekka dei. Gjennom
hundreåra. Losa dei
skipbrotne i land.

 

Frå «Geografi», Wigestrand Forlag, 2016