F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


KVAR GONG EG RYDDAR EI LISE

 

Kvar gong eg ryddar ei lise
i det Jesus lærte,
skimtar ei hamn og ei
heimeside. – Ikkje
uroa dykk, som han sa,

i den sikrare passasjen
midtveges, peikte på liljene
under himmelen, fuglane.
Kvar gong eg dveler

ein tanke i dei
svale hyblane til far hans.

frå «Kvar gong», 2003