F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


August 2015


EG ER PÅ KVITE VIDDA

 

 

Eg er på kvite vidda

då eg får veta at

 

manuset er tatt

og kjøpt inn. Då eg kan

byrja å kle meg

 

i ny bok. Reisa ei

ny provisorisk

pelsjegerkoie.

 

Det er tak – tak på

tak på tak på tak; heile

skeive koiebyar

 

innetter – på kor

mye boktrøyst,

boktryggleik,

 

vederlag,

oppreising

ein kan få.

 

 

Upublisert, 2015