F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Juni 2015

ALLE BUSSTOPPAR

 

Alle busstoppar har

eiga sjel, eigen

grunntone, eige

 

stemmeleie.

Prega av

gleder,

letter,

vonbrot,

små og store, som

 

bussjentestemma,

busstemmejenta,

 

har opplevd, har

overlevd,

langs denne ruta.

 

Ein stopp er prega av

eit djupt, djupt alvor,

ein annan

blir lyfta

på glimer av håp.

 

Somme stoppar er blanke.

Somme er spretne,

ho kan vagt hugsa dei

 

frå barndommen,

barnsbein av

stemmejenta.

 

Somme gir henne

nytt vatn,

skj-lyd,

på  mølla,

i munnviken,

 

andre har ho

bare nasepust

til overs for.

 

 

 

Upublisert, 2015