F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Januar 2014

FINE DAG (TE DRIKKA ØL)

 

nå e veret flott -

- røyg den tjangsen te å klaga

snøen, trydde ner

sleppe måga, sleppe raga

du kan rektigt åbna dørå

lyfta hovet, ver deg sjølv

– ein fine dag te drikka øl

 

pengar komme inn

du har jobb fra ni te fira

du har råd og tid

te spisa spegekjød og flira

du har fått din plass i solå

og ei visa på ei fjøl

- ein fine dag te drikka øl

 

adle ting kan skje

klokkå e kje merr enn middag

kan havna kor så helst

du kan sovna med ein plastbagg

eller ta et fly te Valdres

og våkna på ein støl

- ein fine dag te drikka øl

 

her e varmt og godt

og adle her e snille

du kan prada trygt

eller bare vera stille

her e mange blide kokkar

ka gjørr det med litt søl

- ein fine dag te drikka øl

 

  Frå «Dikt i utval», Wigestrand Forlag, 2013