F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


November 2013

SERIETEIKNARS HUSTAVLE

Gjennom rutene,

gjennom stripene,

gjennom året:


Samla

stille,

laussnø,

sundagssider


nok

til eit julehefte.


Frå «Dikt i utval», Wigestrand, 2013