F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Oktober 2013

KJENNER PÅ VALVINDEN, SMAKER

på resultata, aner dei
spreier seg. Når

Kampen,
Stavanger. Her.
Pizzaen går
konk og går fløyten. Men
jentene i Frisøren,
i Blomebutikken,
finn seg til rettes, ser ut til å
trivast, dei sit
letta, ledige,
utilnærmelige,
på trappene sine
og røyker.

(Pizzaen, Frisøren og Blomebutikken ligg i ei
elskelig overkommelig rekke ein rekk å
drøyma seg langs.)  

  

Henta frå «Dikt i utval», Wigestrand, 2013