F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


August 2013

KVAR GONG EG OPNAR

utsikter
djupare
enn dei i
barndommens
viewmaster.

Frå «Kvar gong», 2003