F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Juli 2013

LANGS SKYSTEN

 
Du lyt
kjekka ut
chips-bygginga,
chips-farten,
chips-kapteinane,
chips-lasta,
chips-sjeksen,
chips-skroga,
chips-skrønene,
chips-vraka

neste gong du
skjem skøyrande (eller blir
kyssa) rundt og forbi
i Rogaland.

 

Frå “(og ho andre)”, 1999.