F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Mai 2013

SONG FOR MATEN


Så skal me synga

for maten att:

No livnar det i lundar,

dei to første versa. Nei,

det blir: O du

som metter liten fugl,

velsign vår mat, o Gud.

Me heng med topploka,

både me og smørbrøda. Kan

kjøttpålegg velsignast? Det

har vel alt hatt si tid?

Eg blir alltid litt trist

– eller lattermild.

Kjem an på folka

Eller smørbrøda.

Desse er altså frå i går.

 

Frå «Ormen i Vaulavika», 1993