F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


April 2013

ME TRENG ALLE NOKON


Me treng alle nokon

som er glad i

oss, i meg. Alltid, alltid

og heile tida.

Sit eg på

hi sida av Kilimanjaro

med ei bambusfløyte

ved føtene, nær ein

beitande gnu, må nokon

kunna tenkast

husa tanken:

Det er muligens der

han held seg.

 

frå «Eg kan godt lika deg», 1991