F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


august 2012   

EG SLÅR PLENEN

Eg slår plenen. Også dei
krinklar av han som eg aldri, aldri
brukar å vera i. Dei kan komma til
nytte ein gong, likevel, tenker eg:
Ei høg truloving under
trea der. Ein stad å
mønstra troppane før det avgjerande
slaget.

 

Frå ”For alt eg veit,” 1996