F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


august 2011   
EG SØV OVER UNDER

 

Eg søv over i Borghilds reddikbedd.

Eg søv under Helenes kjeksskap.

Eg søv langsmed Turids klesvaskar.

Eg søv over i urtehagen

under Kristins baderomsglugg.


Eg duppar rundt Anne Birthes laksetrapp.

Eg dupper under Solveigs kuauge.


Eg blir einig med Lill og Kirsti,

kvar på sin kant,

om å duppa over under

begge. Då eg


vaknar –

gjennom stemmar, snø,

og bydelar –

bortom Ninas stolte

gravhaugar, kostar fram

dei fødde namna hennar

i parentes.
Frå Sinus, Wigestrand Forlag, 2011