F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


Mai 2011

SINUS-VÅR

Kjenna på romma

mellom

plommetre

og japansk lønn,

 

kjenna på rørslene

gjennom

blodbøk og

 

apanes skrekk. Ana

silke-

brisen,

silke-

fryden,

apane.

 

 

Frå diktboka ”Sinus”, Wigestrand Forlag, hausten 2011