F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


april 2011   
VÅR, KØBENHAVN 

Vera den einaste – ja,

det vil eg tru –

som sit i ein dørglytt

i God Save The Kinks t-skjorte,

i lett Vesterbro-rus,

i skin av milde

biverknader

og les om att

Hundrad år

av Rasmus Løland.Frå ABs nye diktsamling, som kjem på Wigestrand Forlag denne hausten (2011)