F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


februar 2011   
FEBRUARSTORM

 

Dei overvintra buskane

ristar på hovuda

som The Beatles på scena,

1964: George og Paul

i same mikrofonen.

Ular: Oooo.

 

 

Frå ”For alt eg veit”, Samlaget, 1996