F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


april 2010:
SKALD

Vera skald under andre jarlar.
Hitta på noko bunde, stødig ståande
- i hurten, på styrten -
kvar gong hersen min ligg kløyvd, kverkt og kvesta.

Sila grisehusdraumane
etter han.

Springa vidare,
pusta på,
gjennom snø, mellom
grisne tre, finna
-i hurten, på styrten -
nye måtar å vinkla

dei kløyvde hausane,
all denne springinga
til langskipa.

Upublisert, 2010