F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


juni 2009
På hytta: Susen

gjennom
draumehovud, gjennom
leksefrie vinningar,

gjennom
flytebryggers,
plastjollers,
bryggestigars
holrom. Susen

over furua som før.

Mellom svaberg,
vasslag,
grumsegrenser,

der me vaknar

mellom draumar
mellom fisk.

 

Frå Hytteboka, 2007