F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


februar 2009
DEI KAN FILMA


Dei kan filma
Genesaretsjøen, Apeplaneten,
Sherwood-skogen
i områda rundt
Stokkavatnet.
Krinklane i helvete. Tarzan sine
reiser til Pal-ul-don.

Dei må bare unngå at kamera
sveiper borti
eit av dei nye
bustadfelta (det kvite straumhuset
er det ikkje
farlig med).

Til og med eg
som har vore der
så ofte, ville tru
på det.

 

Frå For alt eg veit. 1996