F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


januar 2009
EG VAR LANDEVEGSRØVAR I FAGRE ENGLAND

Eg var landevegsrøvar i fagre England på Arthur si tid.
Eg hengde broka mi i trea då eg lauga meg.

Frå Øya bortanfor den til King Kong, 1996