F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


desember 2007
KLAR VINTERSUNDAG 2 


Sundag i desember,

og månen er full

midt på lyse dagen, han heng

bleik og stor

og nær på himmelen; ei

 

vekkhiven sandkake

frå juler før, den tida det var

kjemper på jorda.


 Frå Draumar og dynejakker. 1989