F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


mai 2006:

LAUGHARNE

Sæl
den
bygd

som blir
gjennom tindra
av morgon

sol
oppetter
innetter
krikane, romma
klesvaskane.
Gjennom trekt
av ettermiddags-

vind. Rørande
låg
lågare
fjøre.
Gripande

ei dekkande
glitrande
angande
flod. Av mjølk og av

ved. Av røyk, slo
og humle. Gjennom
trekt, gjennom

tindra. Gjennom
drøymd, gjennom
vaka.


Frå ”Kvar gong”, 2003