F O R F A T T A R©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida


BIRKEARKIVET 

For at ørlite skal skje på desse sidene, òg når null og niks nytt er å melda, fann me på dette med ”Månadens birk”; ein ny gammal, liten tekst kvar månad, handplukka frå snart 30 år med dikt & datt, etter innfallsmetoden.  Birkearkivet inneheld dei fleste av desse ”birkane”.

Arnt B., sommaren 2010