F O R F A T T A R";
Hent bilete
©2006 Meridian Media Send E-post

 

Bøker CV/Oppdrag Månadens Birk
Antologiar Prisar BirkeArkivet
Songar Rasmus Løland Startsida

Bøker med skjønnlitterære Birkedal-tekstar som ikkje finst andre stader.
Når halen er god. Samlaget. 1997

   
Inneheld dikta:

Flaggermus 36

Eg eig (fritt for den) 37

Måke 38


Eg eig (fritt for den)

Eg eig
ein holme.
Skal det vera, så
skal det vera

ein holme.
Den holmen
midt ute på vatnet der,
lengst inne i verda der,
er min.